Sung mỹ Chợ gạo Tiền Giang

Sung mỹ Chợ gạo Tiền Giang

Cây Sung Mỹ là một giống cây trồng mới tại Việt nam. Tuy nhiên, vì giá giống còn khá cao nên rất ít người dám mạnh dạn đầu tư vào loại hình nông nghiệp này. Hiện nay số người thực sự trồng nhiều còn khá ít, nên trái vẫn còn khan hiếm và phải đặt hàng trước.

Vườn sạch Bảy Ký đi triển khai mô hình mẫu tại Chợ gạo Tỉnh Tiền giang.

Đang xem: Sung mỹ Chợ gạo Tiền Giang

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng