Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG BẰNG ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Chọn số lượng và chọn thêm vào giỏ hàng

Chọn số lượng và chọn thêm vào giỏ hàng

 

Bước 2: Chọn xem giỏ hàng

 

Chọn xem giỏ hàng

 

Bước 3: Chọn số lượng sản phẩm và ghi chú cho đơn hàng

Chọn số lượng sản phẩm và ghi chú cho đơn hàng

 

Bước 4: Chọn xuất hóa đơn - nhập thông tin xuất hóa đơn

 

Chọn xuất hóa đơn - nhập thông tin xuất hóa đơn

 

Bước 5: Chọn thời gian giao hàng, chính sách mua hàng và  khuyến mãi nếu có

 

Chọn khuyến mãi nếu có

 

Bước 6: Xác nhận việc xuất hóa đơn, khi đã chọn xuất hóa đơn nhưng không nhập thông tin

 

Xác nhận việc xuất hóa đơn

Bước 7: Nhập thông tin giao hàng

Nhập thông tin giao hàng

 

Bước 8: Chọn phương thức thanh toán

Nhập thông tin giao hàng

 

Bước 9: Thông báo đặt hàng thành công

 

Thông báo đặt hàng thành công

 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Chọn mua ngay

 

Chọn mua ngay

 

Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm, ghi chú cho đơn hàng và chọn Thanh toán

 

Nhập số lượng và ghi chú

 

Bước 3: Chọn nút xuất hóa đơn, nhập thông tin xuất hóa đơn, chọn thời gian giao hàng, chọn khuyến mãi (nếu có)

 

Nhập thông tin xuất hóa đơn

 

Bước 4: Cảnh báo thông tin xuất hóa đơn

 

Cảnh báo thông tin xuất hóa đơn

 

Bước 5: Nhập địa chỉ giao hàng, mã giảm giá nếu có

 

Nhập địa chỉ giao hàng

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán

 

Chọn phương thức thanh toán

 

Bước 7: Thông báo đặt hàng thành công

 

Thông báo đơn hàng thành công

 

Chờ thông tin xác nhận đơn hàng từ phía công ty

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng