Tìm hiểu về Chỉ số và cân bằng chỉ số C/N với lợi ích của việc sử dụng Phân Cacbon hữu cơ cho đất

Tìm hiểu về Chỉ số và cân bằng chỉ số C/N với lợi ích của việc sử dụng Phân Cacbon hữu cơ cho đất

Phân cacbon của Vườn sạch 7kg là một loại phân bón hữu cơ được sử dụng để cung cấp các nguồn cacbon hữu cơ vào đất. Nguồn Cacbon này thường được chiết suất từ mỏ khoáng nguyên sinh hàng triệu năm được gọi là mỏ than nâu. Cơ chế hoạt động của phân cacbon và cách nó ảnh hưởng đến cân bằng chỉ số C/N trong đất có thể được mô tả như sau:

1. **Cung cấp nguồn cacbon hữu cơ:**

Phân cacbon cung cấp một lượng lớn cacbon hữu cơ vào đất. Các chất hữu cơ này chủ yếu được tạo thành từ các phần không tiêu hóa của cây trồng và các vật liệu hữu cơ khác. Cacbon hữu cơ là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho vi khuẩn và vi sinh vật khác trong đất.

Hình 1: Cacbon hữu cơ tồn tại trong đất ở dạn mùn

 

2. **Tạo ra môi trường cho vi sinh vật:**

Các chất cacbon hữu cơ cung cấp môi trường phù hợp cho sự phát triển và hoạt động của vi khuẩn và vi sinh vật trong đất. Chúng cung cấp nguồn năng lượng để vi sinh vật tiến hành quá trình phân hủy các chất hữu cơ và chất hữu cơ khác, giúp chuyển chất hữu cơ thành các chất hữu ích cho cây trồng.

 

vi sinh vật trong đất

Hình 2: Vi sinh vật tồn tại trong đất

 

3. **Tăng cân bằng chỉ số C/N:**

Chỉ số C/N là tỷ lệ giữa lượng cacbon (C) và lượng nitơ (N) trong một mẫu hữu cơ. Một tỷ lệ C/N thấp hơn thường cho thấy hữu cơ dễ phân hủy hơn và các chất dinh dưỡng sẽ được giải phóng nhanh chóng để cung cấp cho cây trồng. Khi bón phân cacbon vào đất, vi sinh vật sẽ tiêu hóa các chất cacbon, đồng thời tiêu hóa nitơ để cân bằng tỷ lệ C/N. Điều này giúp làm tăng sẵn có các nguồn nitơ cho cây trồng sử dụng.

4. **Tỷ lệ C/N của chất hữu cơ như thế nào là phù hợp:**

Tỷ lệ C/N rất cao khoảng từ 20:1 – 100:1, đẹp nhất là ở ngưỡng 25 – 30:1. Tương đương là 25 – 30 carbon ứng với 1 nitơ, bên cạnh còn có vật liệu để bón phân. Chẳng hạn như: phân bò (20:1), xơ dừa (66:1), thân cây ngô (60:1), lá cây (35:1), than bùn (58:1)…

Dưới đây là bảng tham khảo tỷ lệ C/N chất hữu cơ:

Thành phần    Tỷ lệ C/N
Phân gia cầm    20:1
Phân gia súc    25:1
Phân ngựa    25:1
Phân lợn    6:1
Bùn giấy    105:1
Than bùn    70:1
Nấm ủ    10:1

 

Sản phẩm cân bằng C/N trong đất cấp tốc

 

Tỷ lệ C/N trên đất cạn chiếm từ 10:1 – 12:1, trong đất ao nuôi với tỷ lệ 6:1 – 12:1. Vi khuẩn sử dụng chất hữu cơ làm nguồn năng lượng trong hô hấp và CO2 được khoáng hóa ở môi trường. Tỷ lệ C/N theo trọng lượng khô là khoảng 5:1 đối với vi khuẩn và khoảng 10:1 đối với nấm.

Hàm lượng Nitơ cao chứa khoảng 10% trong vi khuẩn và 5% trong nấm khi vi sinh vật phân rã. Chất cặn thường có hàm lượng cacbon cao (30 – 45%), vi khuẩn và nấm là 50% Cacbon. Mặc dù Cacbon sẽ bị mất khi lượng vi khuẩn hô hấp thấp, nhưng tỷ lệ C/N vẫn không thay đổi.

Tóm lại, phân cacbon giúp tăng cường vi sinh vật đất và quá trình phân hủy hữu cơ, tạo ra môi trường có lợi cho cây trồng. Việc cân bằng chỉ số C/N trong đất giúp đảm bảo sự cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng trong quá trình phát triển.

Đang xem: Tìm hiểu về Chỉ số và cân bằng chỉ số C/N với lợi ích của việc sử dụng Phân Cacbon hữu cơ cho đất

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng