Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị văn hóa

TẦM NHÌN

Trở thành công ty hàng đầu cung cấp GIẢI PHÁP trồng trọt tối ưu trong lĩnh vực nông nghiệp

SỨ MỆNH

Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhà nông trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

GIÁ TRỊ VĂN HÓA

 1. Ba giá trị quan trọng đối với chủ sở hữu

 • Phụng sự

 • Sống theo chân lý, tôn trọng sự thật và sự sống.

 • Không ngừng học hỏi và tăng trưởng bản thân.

 1. Ba giá trị quan trọng với thành công của doanh nghiệp

 • Ngày nào cũng là ngày bắt đầu khởi nghiệp.

 • Thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

 • Doanh nghiệp trong sạch.

 1. Ba giá trị cốt lõi đối với khách hàng của chúng tôi

 • Phục vụ tận tình, chu đáo và kịp lúc.

 • Lợi ích của khách hàng là trên hết.

 • Luôn mở ra cơ hội hợp tác với khách hàng.

 1. Ba giá trị quan trọng đối với đội ngũ của chúng tôi

 • Sự nghiệp của từng cá nhân là điều chúng tôi trăn trở.

 • Người giỏi là người luôn học hỏi.

 • Đội ngũ là một thân thể.