Tăng năng suất rau má lá nhỏ khi áp dụng phân bón Silic Cacbon do Vườn sạch 7kg cung cấp

  • 21/06/2022 01:07
  • 281

Kết quả điển hình được chính anh Út Nghĩ công nhận về sản lượng là trên 1ha, tăng sản lượng 4 tấn rau má trong khi chi phí áp dụng giải pháp Silic cacbon của Vườn sạch 7kg chưa đến 10 triệu đồng. Quá rẻ và hiệu quả.

Vùng trồng rau má lá nhỏ không tồn dư chất độc tại Đức Hòa Long An

Vùng trồng rau má lá nhỏ không tồn dư chất độc tại Đức Hòa Long An

Những điều cần lưu ý khi trồng rau má:

  • Nguồn nước giếng là cực kỳ quan trọng, phải kiểm tra trước khi đầu tư.
  • Độ cao của ruộng rau má so với mực nước trong vùng.
  • Đê điều trong vùng, tránh ngập úng.
  • Hệ thống tưới, dùng máy bơm nào phù hợp, béc tưới nào phù hợp và khoảng cách phù hợp.
  • Nguồn phân bón hữu cơ, khoáng bón đúng giai đoạn và thời điểm để giúp dây phát triển tốt.
  • Kinh nghiệm trồng rau má năng suất cao và không tồn dư chất độc cần phải có thời gian thử nghiệm và nghiên cứu nghiêm túc.

Xem thêm: Rau má lá nhỏ Đức Hòa Long An - Một sản phẩm không tồn dư chất độc