Tưởng nhập khẩu phân hữu cơ từ Úc về Việt nam là dễ, ai ngờ vừa khó vừa lâu lại tốn tiền

  • 24/03/2023 10:17
  • 99

Việc nhập khẩu độc quyền phân bón hữu cơ từ Úc về lưu hành tại Việt Nam có thể gặp phải nhiều khó khăn, như sau:
Việc nhập khẩu phân bón từ Úc về Việt Nam sẽ gặp phải các thủ tục hải quan phức tạp, bao gồm các giấy tờ liên quan đến xuất xứ, chứng nhận chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

  • Văn bản pháp lý khó khăn: Việc nhập khẩu phân bón hữu cơ từ Úc cần tuân thủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam. Việc thu xếp các văn bản pháp lý này và đảm bảo tuân thủ các quy định có thể gặp phải nhiều khó khăn.
  • Chi phí cao: Việc nhập khẩu phân bón từ Úc về Việt Nam có thể gặp phải chi phí cao, bao gồm chi phí vận chuyển, thuế và phí nhập khẩu, tiền thù lao cho các bộ phận liên quan, và chi phí kiểm định, chứng nhận và xác thực chất lượng sản phẩm.
  • Đối thủ cạnh tranh: Thị trường phân bón hữu cơ tại Việt Nam hiện nay đang rất cạnh tranh, với nhiều đối thủ khác nhau cung cấp các sản phẩm phân bón hữu cơ. Để nhập khẩu phân bón từ Úc vào thị trường này, sản phẩm này cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao và được giá thị trường cạnh tranh.

Kiểm nghiệm chất lượng phân bón tại cảng trước khi được phép nhập về kho

Trong tổng thể, việc nhập khẩu độc quyền phân bón hữu cơ từ Úc về lưu hành tại Việt Nam có thể gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, nếu sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn, và giá cả cạnh tranh, thị trường phân bón hữu cơ tại Việt Nam vẫn có tiềm năng cho sản phẩm nhập khẩu.

Xem thêm: Sản phẩm Phân bón hữu cơ Cacbon Úc được phân phối chính thức tại thị trường Việt nam