Hành trình Silic Bình Thuận

  • 11/09/2018 14:03
  • 829

Với mong muốn mang đến cho bà con, nguồn phân khoáng giàu dinh dưỡng và khoáng chất từ thiên nhiên. Công ty TNHH Vườn Sạch Bảy ký (7kg) đã có một chuyến hành trình Silic đến với bà con miền nam, bắt đầu với chuyến hành trình Silic Bình Thuận.

 

Thử nghiệm vườn Thanh Long tại Bình Thuận với Silic Silicamon Đông Sơn. 

Cải tạo đất, kháng bệnh, nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Công ty TNHH Vườn Sạch Bảy ký (7kg) - hành trình Silic Bình Thuận.

  • Phân khoáng Silic giúp tăng năng suất cây trồng ít nhất từ 20% trở lên cho tất cả các loại cây trồng.

  • Phân bón silic làm cứng cây xanh lá, dầy lá, đẻ nhánh khỏe, rễ khỏe.

  • Giúp đậu hoa, đậu quả cao. 

Để biết thông tin chi tiết về phân khoáng Silic, quý khách vui lòng nhấn vào link bên dưới: https://7kg.vn/san-pham/phan-bon/phan-khoang-silic.html