Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Tìm sản phẩm muốn mua và bấm vào: Đặt mua.

Bước 2: Thông tin trong Giỏ hàng

 

Bước 3: Thông tin Đặt Hàng.

 

Bước 4: Thông báo đơn hàng của bạn.

 

Bước 5: Đặt hàng thành công