Kết quả sử dụng sau khi áp dung phân cacbon và phân silic

Những kết quả sử dụng thực tế được ghi nhận lại theo thời gian. Đây chỉ là những kết quả điển hình chiếm chưa đến 5% những kết quả thực tế mà chúng tôi ghi nhận lại.

Những hình ảnh Ớt Sừng sử dụng Phân Silic Đông Sơn giúp giảm 30% phân bón và tăng ít nhất 20% năng suất

Cuộc gặp TÌNH CỜ đem lại kết quả sử dụng BẤT NGỜ. Chúng tôi gặp được chú Tư Dương và chia sẻ cùng Chú giải pháp phân bón silic Đông sơn cho cây ớt Sừng. Chú đã đồng ý vì: Ớt lớn không đồng đều, cây chết không biết nguyên nhân, đất bị phèn, khu đất thử nghiệm đã cho năng suất kém nhất trong khu đất trong những vụ trước. Sau khi có kết quả dùng phân bón Silic Đông Sơn, chú Tư phán một câu rằng: "Biết vậy làm hết cho rồi". Rất tiếc cho chú nhưng lại là tin vui cho cả vùng.