Dự án

Mô hình dự án hiện tại công ty Vườn sạch 7kg đang tập trung phát triển gồm: Hợp tác trồng cây và phát triển vùng trồng