Đội ngũ Nhân sự và Chuyên gia

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Giám Đốc - Ông Lê Đăng Khôi - Sáng lập và điều hành;

Giám Đốc - Ông Lê Đăng Khôi - Sáng lập và điều hành;

Phó Giám Đốc Kỹ thuật - Trưởng Bộ phận Logistic - Ông Lê Đăng Khoa - Đồng sáng lập;

Phó Giám Đốc Kỹ thuật - Trưởng Bộ phận Logistic - Ông Lê Đăng Khoa - Đồng sáng lập;

Kế toán Trưởng - Kiểm soát nội bộ - Bà Đậu Nguyễn Lý Hằng - Kiểm toán viên độc lập;


ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Những chuyên gia lành nghề được đào tạo trong môi trường quốc tế, có năng lực và kinh nghiệm thực địa.

Những công việc được đội ngũ chuyên gia đảm trách:

  • Đánh giá chất lượng đất và nước;
  • Kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất;
  • Kiểm tra các chỉ số độc hại trong đất;
  • Xác định và đánh giá vùng đất phù hợp nhất cho các loại cây trồng;
  • Lựa chọn và phối hợp các loại phân bón hữu cơ vi sinh;
  • Tạo ra công thức phù hợp cho từng loại cây trồng tại từng vùng đất và từng mùa trong năm;
  • Thiết kế các mô hình trồng hiệu quả cho năng suất và chất lượng cao;
  • Xây dựng quy trình dinh dưỡng, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp với từng loại cây;
  • Sử dụng các phương thức phòng bệnh cho cây từ thực vật và vi sinh;
  • Xây dựng và đóng gói các mô hình trồng cho từng khu vực địa lý và khí hậu khác nhau.