Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự tại Công ty Vườn sạch Bảy Ký là những người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và có năng lực làm việc với con người.

Được rèn luyện thường xuyên về nhân cách, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp thông qua những khóa học, những buổi giao lưu chuyên môn với những người có uy tín.

Nông sản sạch chỉ thực sự sạch khi con người mang cái Tâm sạch, sử dụng công nghệ sạch (Pháp), đất sạch (xk Nhật), phân khoáng sạch và được canh tác trong một môi trường sạch. Đội ngũ 7kg luôn tâm niệm rằng, tất cả mọi việc làm là vì bản thân, gia đình và cả xã hội.

Cố vấn điều hành - Bà Lại Thị Mỹ Hạnh - Master NLP: Ứng dụng NLP vào doanh nghiệp.

Giám Đốc - Ông Lê Đăng Khôi - Sáng lập và điều hành;

Phó Giám Đốc Kỹ thuật - Trưởng Bộ phận Logistic - Ông Lê Đăng Khoa - Đồng sáng lập;

Kế toán Trưởng - Kiểm soát nội bộ - Bà Đậu Nguyễn Lý Hằng - Kiểm toán viên độc lập;

Trưởng phòng Sales & Marketing - Bà Trần Thu Thảo;