Đối tác

Công ty TNHH Vườn sạch Bảy Ký hoạt động chính trong lãnh vực tư vấn, sản xuất nông nghiệp và thương mại.

Hệ sinh thái 7kg là một hệ sinh thái khép kín: Cung cấp nguồn phân bón, cây giống, kỹ thuật trồng, bao tiêu sản phẩm và phân phối sản phẩm ra thị trường. Nên việc hợp tác rất đa dạng và phong phú.

Nhóm đối tác 1: Những mà máy sản xuất phân bón.

Nhóm đối tác 2: Những chuyên gia và phòng nghiên cứu sản xuất và phối hợp sản phẩm.

Nhóm đối tác 3: Những nhà đầu tư, chủ trang trại đầu tư vào trồng trọt sản phẩm nông nghiệp sạch.

Nhóm đối tác 4: Những nhà phân phối độc lập, đại lý và cộng tác viên trên toàn quốc.