Sung Yến Farm

Mô hình Sung Yến Farm là mô hình kết hợp nuôi Chim yến và trồng cây Sung mỹ quanh nhà yến. Đây là mô hình kết hợp thuận tự nhiên vừa giúp tạo môi trường sinh thái cho côn trùng phát triển để nuôi chim, bên cạnh đó có thể sử dụng phân chim yến để làm dinh dưỡng cho cây trồng. Đây là mô hình sinh thái mới, thuận tự nhiên, tạo vòng tròn khép kín đơn giản nhưng hiệu quả và uy tín cao.