TIẾP BƯỚC HÀNH TRÌNH VẠN DẶM SUNG MỸ ĐẾN VỚI ĐÀ LẠT

  • 04/07/2019 20:31
  • 366

Tiếp bước hành trình VƯỜN SẠCH 7KG  - VƯỢT 1.000 KM KẾT NỐI NHÀ NÔNG MÊ SUNG MỸ.

Đến với Đà Lạt hôm nay trong khí trời mát mẻ, CÔNG TY TNHH VƯỜN SẠCH 7KG tiến hành hạ thổ 100 cây đầu tiên tại Đà lạt.

Dự kiến sau một năm, từ 100 cây sung Mỹ hạ thổ ngày hôm nay sẽ có 1000 gốc giống Sung Mỹ tiếp theo.

Đà Lạt, ngày 04/07/2019

Vườn ươm Cây Sung Mỹ

 

Công tác chuẩn bị cho 100 cây giống từ Vườn Ươm đến với nơi hạ thổ

 

Gặp gỡ và trao đổi với Anh chủ vườn

 

Nơi 100 cây giống Sung Mỹ được hạ thổ ngày 04/07/2019